Zlepšenie bezpečia života seniorov v BOHUNKE

Naše zariadenie zakúpilo pre našich klientov bezdrôtový komunikačný systém Neat – bezdrôtové núdzové náramky pomoci na privolanie službukonajúceho personálu. Veľkou výhodou tohto systému je jeho používanie. Bežné zariadenia na privolanie pomoci má klient umiestnené pri posteli. V prípade, že dôjde k situácii, keď klient potrebuje pomoc mimo lôžka napr. kúpeľňa, WC, chodba prípadne záhrada má veľký problém, lebo musí čakať nečinne personál, lebo jeho tlačidlo pomoci je pri posteli. V našom zariadení má každý klient náramok pomoci umiestnený na ruke ako hodinky, kde stlačením jedného tlačidla dá personálu echo, kto potrebuje pomoc a kde sa nachádza, čím sa vytvára u ľudí pocit istoty, že majú pri sebe pomoc aj vo chvíli, keď chcú byť sami.