Zariadenie pre seniorov Bohunka informuje

Od 1.8.2018 Zariadenie pre seniorov Bohunka rozširuje kapacitu zariadenia o 8 miest. Do 31.decembra 2018 ponúkame možnosť umiestnenia klientov, len ako samoplatcov na: - krátkodobé pobyty (počas Vašej dovolenky, kúpeľnej…

0 Comments

Zlepšenie bezpečia života seniorov v BOHUNKE

Naše zariadenie zakúpilo pre našich klientov bezdrôtový komunikačný systém Neat - bezdrôtové núdzové náramky pomoci na privolanie službukonajúceho personálu. Veľkou výhodou tohto systému je jeho používanie. Bežné zariadenia na privolanie…

0 Comments