Náš domov, Vaša rodina

Zariadenie pre seniorov Bohunka

Pohodlné ubytovanie

Priestranné, útulné a bezbariérové ubytovanie s vlastnou záhradou

Každodenné aktivity

Bohoslužby, spoločenské hry, čítanie kníh či filmové plátno

Profesionálna starostlivosť

Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti

Láskyplný prístup

Nie sú to len naši klienti. Sú to ľudia, na ktorých nám veľmi záleží.

Etický kódex

Každý zamestnanec našej organizácie je povinný dodržiavať  „Etický kódex zamestnanca“.
Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov.

Partneri

Sme veľmi vďační obci, firmám, organizáciám a všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú a spolupracujú s našou komunitou.

Kde sa nachádzame?

Naše zariadenia pre seniorov Bohunka sa nachádza v pokojnej časti obce Jaslovské Bohunice v areáli bývalých kasární.

Bohunická ulica 1/70

Jaslovské Bohunice, areál bývalých kasární

07:30-15:30

Štvrtok do 17:00