Vitajte v Bohunke

Starostlivosť, ktorá prekračuje očakávania

Kto sme?

Zariadenie pre seniorov Bohunka je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Obce Jaslovské Bohunice. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľka PhDr. Martina Valková.

IČO: 42404631
DIČ: 2120107660
IBAN SK13 5600 0000 0019 5145 4002 (Prima Banka, a.s.)

Bohunická ulica 1/70

Jaslovské Bohunice, areál bývalých kasární

07:30-15:30

Štvrtok do 17:00

Kontakty

Mgr. Chorvatovičová Valéria – vedúca sociálneho úseku
telefón:0917 882 202 
mail: bohunka@jaslovske-bohunice.sk

Bc. Petra Frančiaková – vedúca opatrovateľského úseku /hlavná sestra   
telefón: 0917 882 220
mail: sesterna.bohunka@jaslovske-bohunice.sk

Janka Krajčovičová – poverená zastupovaním
telefón: 0917 882 189
mail: ekonom.bohunka@jaslovske-bohunice.sk

Hlavný cieľ

Naším hlavným cieľom je neustále napĺňanie poslania zariadenia – poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby sme neustále rozvíjali a podporovali také opatrenia, programy a postupy, ktoré budú vždy viesť k udržaniu, prípadne zlepšeniu zdravotného stavu klientov, vytváranie predpokladov pre udržanie fyzických a psychických schopností podľa priania, možností a schopností klienta. Vytvorenie pre klientov pohodlia a atmosféru domáceho prostredia.

Naše ciele a poslanie Zariadenia pre seniorov BOHUNKA

Galéria

Všetky udalosti a aktuality pravidelne zdieľame na našu facebokovú stránku