Predĺžená pracovná doba na sociálnom úseku

Pre zlepšenia kvality práce je od 16.1.2020 predĺžený  pracovný čas na sociálnom úseku vo štvrtok do 17,00 hod. pre možnosť osobného kontaktu s rodinnými príslušníkmi a novými záujemcami  o poskytovanie sociálnej starostlivosti v zariadení …

0 Comments

Zariadenie pre seniorov Bohunka informuje

Od 1.8.2018 Zariadenie pre seniorov Bohunka rozširuje kapacitu zariadenia o 8 miest. Do 31.decembra 2018 ponúkame možnosť umiestnenia klientov, len ako samoplatcov na: - krátkodobé pobyty (počas Vašej dovolenky, kúpeľnej…

0 Comments

Zlepšenie bezpečia života seniorov v BOHUNKE

Naše zariadenie zakúpilo pre našich klientov bezdrôtový komunikačný systém Neat - bezdrôtové núdzové náramky pomoci na privolanie službukonajúceho personálu. Veľkou výhodou tohto systému je jeho používanie. Bežné zariadenia na privolanie…

0 Comments

Čítanie ako liek na dušu

Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a riešiť vnútorné psychické konflikty. V našom zariadení prebieha čítanie individuálnou a skupinovou formou, ktorú vykonáva naša milá dobrovoľníčka pani Ľudmila…

0 Comments