Čítanie ako liek na dušu

Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a riešiť vnútorné psychické konflikty. V našom zariadení prebieha čítanie individuálnou a skupinovou formou, ktorú vykonáva naša milá dobrovoľníčka pani Ľudmila Trstenovičová z Jaslovských Bohuníc, ktorá si cestu do našej Bohunky našla sama. Jej čítanie samo o sebe je úžasným aktom, ktoré klientom ponúka iný svet, plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov. Biblioterapia má za úlohu posilniť a obohatiť emocionálne zdroje človeka, aby si vedel lepšie poradiť s ťažkosťami, zároveň stimuluje seniorov na vlastnú tvorbu.
Duchovno
Pre potreby duchovného života v zariadení sa konajú pravidelné bohoslužby. Ohľad berieme na vierovyznanie každého klienta, rovnako aj na klientov bez vierovyznania. O duchovné potreby našich klientov sa stará Mgr. Marián Vívodík – farár.

Fotogaléria