Zariadenie pre seniorov Bohunka informuje

Od 1.8.2018 Zariadenie pre seniorov Bohunka rozširuje kapacitu zariadenia o 8 miest.
Do 31.decembra 2018 ponúkame možnosť umiestnenia klientov, len ako samoplatcov na:
– krátkodobé pobyty (počas Vašej dovolenky, kúpeľnej liečby),
– celoročné pobyty.

Cena samoplatcu v ZpS je 31 € / deň.

Na vaše otázky radi odpovedia na telefóne:
0917 882 202
0917 682 462

Email: bohunka@jaslovske-bohunice.sk .

Informačný leták (pdf)