Zlepšenie bezpečia života seniorov v BOHUNKE

Naše zariadenie zakúpilo pre našich klientov bezdrôtový komunikačný systém Neat - bezdrôtové núdzové náramky pomoci na privolanie službukonajúceho personálu. Veľkou výhodou tohto systému je jeho používanie. Bežné zariadenia na privolanie…

0 Comments