Letná brigáda v BOHUNKE

Skrášľovanie prostredia v okolí zariadenia sme začali počas krásneho slnečného počasia. Personál a klienti sa s veľkou chuťou pravidelne zúčastňujú skrášľovania okolia zariadenia upratovaním či vysádzaním kvetov, okopávaním kvetinových záhonov, starostlivosťou o izbové kvety, zametaním chodníkov. Takýmto spôsobom si klienti vytvárajú určitý vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.Seniori, ktorým to zdravíčko dovolilo sa aktívne zapojili do úpravy okolia zariadenia, a tým ktorým to zdravíčko nedovolilo nám aspoň asistovali svojou prítomnosťou a spevom.

Fotogaléria