Zariadenie pre seniorov Bohunka informuje

Od 1.8.2018 Zariadenie pre seniorov Bohunka rozširuje kapacitu zariadenia o 8 miest. Do 31.decembra 2018 ponúkame možnosť umiestnenia klientov, len ako samoplatcov na: – krátkodobé pobyty (počas Vašej dovolenky, kúpeľnej liečby), –Read More...
By : webmaster | aug 2, 2018

Zlepšenie bezpečia života seniorov v BOHUNKE

Naše zariadenie zakúpilo pre našich klientov bezdrôtový komunikačný systém Neat – bezdrôtové núdzové náramky pomoci na privolanie službukonajúceho personálu. Veľkou výhodou tohto systému je jeho používanie. Bežné zariadenia na privolanie pomoci máRead More...
By : webmaster | feb 3, 2018

Čítanie ako liek na dušu

Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a riešiť vnútorné psychické konflikty. V našom zariadení prebieha čítanie individuálnou a skupinovou formou, ktorú vykonáva naša milá dobrovoľníčka pani Ľudmila Trstenovičová zRead More...
By : webmaster | aug 31, 2016

Letná brigáda v BOHUNKE

Skrášľovanie prostredia v okolí zariadenia sme začali počas krásneho slnečného počasia. Personál a klienti sa s veľkou chuťou pravidelne zúčastňujú skrášľovania okolia zariadenia upratovaním či vysádzaním kvetov, okopávaním kvetinových záhonov, starostlivosťou oRead More...
By : webmaster | aug 26, 2016

Návšteva z Mestského úradu TRNAVA

Pani Margitke prišli ku krásnemu životnému jubileu zablahoželať aj poverení zástupcovia z Mestského úradu Trnava. Naša milá klientka sa veľmi potešila a vyjadrila veľké “ĎAKUJEM” . Fotogaléria
By : webmaster | aug 3, 2016

Deň matiek v Bohunke

Dnes prišli urobiť veľkú radosť našim klientom detičky z materskej škôlky, ktoré mali pripravené krásny program. Klientom vyčarili úsmev, ale aj slzičku radosti. Ďakujeme učiteľskému zboru, že s detičkami pripravili program plnýRead More...
By : webmaster | máj 11, 2016

Nová webová stránka

Vitajte na stránke zariadenia pre seniorov Bohunka
By : webmaster | nov 12, 2015