Zmluvy

DátumČisloPredmetPopisDodávateľCena s DPHPríloha
14.08.2015ZPS-2015/1/0001Zmluva o bežnom účtevýdavkovýPrima Banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina 0,00Príloha
10.12.2015ZPS-2015/1/0002Zmluva o bežnom účtepríjmovýPrima Banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina IČO 315759510,00Príloha
10.12.2015ZPS-2015/1/0003Zmluva o bežnom účte SFPrima Banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina IČO 315759510,00Príloha
12.12.2015ZPS-2015/1/0006Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestancov Stravné lístkyDOXX-Stravné lístky, spol.sr.o., Kálov 356,01001 Žilina IČO363910000,00Príloha
11.12.2015ZPS-2015/1/0004Zmluva o poskytovaní verejných služiebtelefonOrange Slovensko,a,s, IČO: 356972700,00Príloha
12.12.2015ZPS-2015/1/0005Zmluva o dielo č. R 99/2015APV Integr. balík ek. úloh, PAM Adm, ZmluvyIVeS 04118 Košice, Čs.armjády20, IČO: 00162957250,94Príloha
07.01.2016ZPS-2016/1/0001Zmluva o poskytovaní služiebPO,BOZP,PZSIng.Ladislav Billik- ABP Timravy 3359/36, Hlohovec, IČO: 403770080,00Príloha
08.01.2016ZPS-2016/1/0006Rámcová dohoda o dodávke stravyStrava pre klientovDORA Gastro Slovakia, a.s. Rovenská 1568/47,90501 Senica IČO: 439511210,00Príloha
18.12.2015ZPS-2015/1/0007Zmluva o poskytovaní verejných služiebtelefonOrange Slovensko,a,s, IČO: 356972700,00Príloha
15.01.2016ZPS-2016/1/0007Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servisezariadenie elektrickej požiarnej signalizácie EPSSecurity systems s.r.o., Javorová 21, 917 05 Trnava IČO: 442955880,00Príloha
18.01.2016ZPS-2016/2/0017Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpaduOdber kuchynského odpaduBP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec, &ićo. 340966980,00Príloha
29.01.2016ZPS-2016/3/0036Zmluva o elektronickej komunikáciiDôvera zdravotná poisťovňaDôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25,851 01 Bratislava , IČO: 359424360,00Príloha
12.02.2016ZPS-2016/5/0051Zmluva č.1/2016 o poskytnutí vrátených funkčných pomôcok do užívaniaMechanický vozík pre klintov 3 ksÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok0,00Príloha
24.02.2016ZPS-2016/6/0065Zmluva o využívani el. služiebUnion zdravotná poisťovňaUnion, zdravotná poisťovňa , a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 362848310,00Príloha
26.02.2016ZPS-2016/6/0069Zmluva o zverení majetku do správy Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správyObec Jaslovské Bohunice , Námestie sv. Michala 36/10, 91930 Jaslovské Bohunice , IČO: 003126140,00Príloha
23.03.2016ZPS-2016/7/84Zmluva o zabezpečení odbornej praxeOdborná prax žiačka 3. ročníkaPedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Kalinčiakova 24, 917v01 Trnava, IČO: 318254510,00Príloha
23.03.2016ZPS-2016/8/85Zmluva o zabezpečení odbornej praxeOdborná prax žiačka 3. ročníkaPedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Kalinčiakova 24, 917v01 Trnava, IČO: 318254510,00Príloha
06.05.2016ZPS-2016/10/110Zmluva o poskytovaní verejných služiebtelefón - výťahOrange Slovensko,a,s, IČO: 356972700,00Príloha
06.05.2016ZPS-2016/10/111Zmluva o dodávke elektrinydodávka elektrinyMAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 357435650,00Príloha
27.06.2016ZPS-2016/12/133Rámcová dohoda o dodávke stravyStrava pre klientovDORA Gastro Slovakia, a.s. Rovenská 1568/47,90501 Senica IČO: 439511210,00Príloha
01.07.2016ZPS-2016/12/136Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škoduUnion poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1
IČO: 31322051
82,04Príloha
01.07.2016ZPS-2016/12/135Poistná zmluva Poistenie majetku právnických osôbUnion poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1
IČO: 31322051
404,87Príloha
02.07.2016ZPS-2016/12/138Zmluva č. OV/OcÚ/2016/00100-01722Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanlizáciou Obec Jaslovské Bohunice, Námesite sv. Michala 36/10, 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 3126140,00Príloha
16.09.2016ZPS-2016/15/176Zmluva o zabezpečení odbornej praxeOdborná prax žiačka 4. ročníka - Srdošová PatríciaPedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Kalinčiakova 24, 917v01 Trnava, IČO: 318254510,00Príloha
13.10.2016ZPS-2016/17/197Zmluva o dielo č. 20160204program Win AmbulanciaSOFTPROGES s.r.o., E. Belluša 4, 92101 Piešťany, IČO: 362501630,00príloha
24.11.2016ZPS-2016/18/212Darovacia zmluva finančný darObec Dechtice50,00príloha
28.11.2016ZPS-2016/18/213Darovacia zmluva 1finančný darIng. Emil Uváček300,00príloha
28.11.2016ZPS-2016/18/214Zmluva o bežnom účtedepozit, darovacíPrima Banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina IČO 315759510,00Príloha
29.11.2016ZPS-2016/18/215č.R112/2016WINIBEU, WINPAMIVeS 04118 Košice, Čs.armjády20, IČO: 00162957155,35príloha
30.11.2016ZPS-2016/18/216Darovacia zmluva 2finančný darPeter Gergely100,00príloha
09.12.2016ZPS-2016/19/219Darovacia zmluva 3finančný darJozef Dusík100,00príloha
02.12.2016ZPS-2016/19/221Kúpna zmluva č. Z201643736ZEKS - kancelársky tovarTibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec , IČO: 32627211474,54Príloha
02.12.2016ZPS-2016/19/222Kúpna zmluva č. Z201643739ZEKS - čistiace potrebyRoman Laco - ROADA, Bošianska Neporadza 329, 913 26 Neporadza, IČO: 33191921924,00príloha
07.12.2016ZPS-2016/19/223Kúpna zmluva č. Z201644378ZEKS - Vybavenie jedálneCORA GASTRO s .r.o, Traktorová 1, 058 01 Poprad, IČO: 44857187249,00Príloha
26.04.2017ZPS-2017/4/43Dohoda z UP
Praxou k zamestnaniu
č.17/08/054/14Úrad práce soc. vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 307945360,00Príloha
26.04.2017ZPS-2017/4/42Dohoda z UP
dobrovoľníckej služby
č.17/08/52A/26Úrad práce soc. vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 307945360,00Príloha
25.05.2017ZPS-2017/5/54Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu TTSKč.67/OSP/2017Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava IČO:37836901255,00Príloha
28.06.2017ZPS-2017/6/68Kúpna zmluva č. Z201730604EKS - čistiace potrebyRoman Laco - ROADA, Bošianska Neporadza 329, 913 26 Neporadza, IČO: 33191921849,00príloha
29.06.2017ZPS-2017/6/71Kúpna zmluva č. Z201730960ZEKS - všeobecný materiál, pomôcky na fyzioterapiu3lobit, s.r.o., Dobšinského 14, 81105 Bratislava IČO:46020152550,00príloha
02.08.2017ZPS-2017/8/93Darovacia zmluva 1/2017finančný darKatarína Remenárová500,00príloha
10.10.2017ZPS-2017/10/116Darovacia zmluva 2/2017finančný darJozef Dusík150,00 Príloha
10.10.2017ZPS-2017/10/117Darovacia zmluva 3/2017finančný dar Pavol Kabát150,00Príloha
10.10.2017ZPS-2017/10/118Darovacia zmluva 4/2017finančný dar Zuzana Buntová150,00Príloha
10.10.2017ZPS-2017/10/119Darovacia zmluva 5/2017finančný dar Marián Rybár100,00Príloha
16.10.2017ZPS-2017/11/122Darovacia zmluva 6/2017finančný dar Oľga Mikušová150,00Príloha
17.10.2017ZPS-2017/11/123Darovacia zmluva 7/2017finančný dar Jozef Ormandy200,00Príloha
27.10.2017ZPS-2017/11/131Zmluva o dieloVypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb zákona č. 455/1991 o sociálnych službáchTabita-IKSS s.r.o., 90645 Štefanov č. 2411.700,00Príloha
07.11.2017ZPS-2017/12/137Darovacia zmluva
8/2017
finančný darDarca nepraje si byť menovaný3.000,00Príloha
16.11.2017ZPS-2017/12/139Darovacia zmluva
9/2017
finančný dar Emil Jančovič150,00Príloha
27.11.2017ZPS-2017/13/146Dodatok k zmluve ORANGEč. zmluvy A9545637Orange Slovensko,a,s, IČO: 356972700,00Príloha
04.12.2017ZPS-2017/13/152Darovacia zmluva
10/2017
finančný dar Ing.Emil Uváček300,00Príloha
05.12.2017ZPS-2017/13/153Darovacia zmluva
11/2017
finančný dar Štefan Mikulovský200,00Príloha
06.12.2017ZPS-2017/13/155Kúpna zmluva č. Z201765404_ZEKS - čistiace prostriedkyPhDr.Gabriela Spišiaková-Majster Papier999,00Príloha
13.12.2017ZPS-2017/14/157Dohoda o skončení dohody UP č. 17/08/054/14Úrad práce soc. vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 307945360,00Príloha
14.12.2017ZPS-2017/13/156Kúpna zmluva č. Z201713/156_ZEKS - kancelárske potrebyTibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO:32627211972,00Príloha
22.01.2018ZPS-38/2018Dodatok č. 1 k zmluve
zo dňa 7.1.2016
O poskytovaní služieb BOZP a POIng.Ladislav Billik- ABP Timravy 3359/36, Hlohovec, IČO: 403770080,00Príloha
06.02.2018ZPS-41/2018Zmluva o bežnom účteDotačný ŠRPrima Banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina IČO 315759510,00Príloha
09.03.2018ZPS-69/2018Zmluva o výpožičkeRehabilitačný prístroj pre mobilizáciu horných a dolných končatínProormedentSK s.r.o.,
Klariská7, 811 03 Bratislava, IČO: 47028076
0,00Príloha
25.04.2018ZPS-77/2018Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania1 žiačkaObchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava IČO: 1620010,00Príloha
25.06.2018ZPS-90/2018Dohoda z UP
o vykonávaní absolventskej praxe
č.18/08/051/37Úrad práce soc. vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 307945360,00príloha
28.06.2018ZPS-93/2018Kúpna zmluva č. Z201827332_ZEKS - čistiace prostriedkyTATRACHEMA VD, Bulharská 40, 917 02 Trnava, IČO: 31434193774,00Príloha
02.07.2018ZPS-95/2018Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu TTSKč.2 - SZ TT-35/2018Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava IČO:37836901787,00Príloha
01.10.2018ZPS-118/2018Zmluva na poskytovanie služieb odpadového hospodárstvač.S18T301693FCC Trnava, s r.o.,Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 3144969760,00Príloha
15.10.2018ZpS-130/2018Darovacia zmluvafinančný darR.STAV Slovensko, sr.o. Ršlímska 311/9, 919 27 Brestovany, IČO:467863251553,00Príloha
15.10.2018ZpS-130-001/2018Darovacia zmluvaelektrická polohovateľná posteľ Jamrichová Marta, 919 55 Kátlovce 33400,00Príloha
10.12.2018ZpS-140/2018Dodatok k zmluveTelefon, aktivácia programuOrange Slovensko,a,s, IČO: 35697270354,10príloha
14.12.2018ZpS-93-002/2018Kúpna zmluva č. Z201855105_ZEKS - kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO:32627211987,00príloha
17.12.2018ZpS-145/2018Licenčná zmluva IS CYGNUSPočítačový program IS CYGNUSIReSoft, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno, IČ: 262978500,00Príloha
17.12.2018ZpS-145-001/2018Zmluva o ochrane osobných údajov GDPRIReSoft, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno, IČ: 262978500,00Príloha
06.03.2019ZpS-104/2019Zmluva na výkon zdravotného dohľadu
( "pracovná zdravotná služba" PZS) pre zamestnancov
č. ZD/19/20190306023001MG PZS, s.r.o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad, IČO: 36297143588,00príloha
17.12.2018ZpS-154/2018Zmluva o zverení majetku do správy OcÚ-2016/00340-00577 zo dňa 18.02.2016Dodatok č. 1Obec Jaslovské Bohunice , Námestie sv. Michala 36/10, 91930 Jaslovské Bohunice , IČO: 003126143555,00Príloha
29.03.2019ZpS-112/2019Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK19032019JBBM Centrum, s.r.o., Palackého 11, 911 01 Trenčín, IČO: 456018100,00Príloha
24.04.2019ZpS-117/2019Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania1 žiačkaObchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava IČO: 1620010,00Príloha
05.06.2019ZpS-125/2019Kúpna zmluva č. Z
201917328_Z
EKS - čistiace prostriedkyPhDr.Gabriela Spišiaková-Majster Papier, Wolkrova 5, 85101 Bratislava 5, IČO: 33768897614,90Príloha
21.06.2019ZpS-130/2019Zmluva o poskytovaní služiebVýdajník vody 2xDolphin Slovakia, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28, Ivánka Pri Dunaji, IČO: 357847760,00Príloha
28.06.2019ZpS-134/2019Zmlluva o poskytovaní stravovacích služiebStrava pre klientovDORA Gastro Slovakia, a.s. Štefana Pilárika 2650/52, 90501 Senica IČO: 439511210,00Príloha
28.08.2019ZpS-125-002/2019Zmluva o dielo č. Z201925309_ZMaliarske a natieračské práce Ľubomír Korbeľa - KORMAL, Majerský rad 672/71, 96301 Krupina, IČO:333070244090,00Príloha
09.12.2019ZpS-104-004/2019Zmluva na výkon zdravotného dohľadu
( "pracovná zdravotná služba" PZS) pre zamestnancov
Dodatok č. 1MG PZS, s.r.o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad, IČO: 362971430,00Príloha
16.12.2019ZpS-178/2019Darovacia zmluva č. 1finančný darDemovičová Karolína50,00Príloha
18.02.2020ZpS-117/2020Dohoda o zabepečení a vykonaní odbornej praxe študenta1 žiačkaUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied0,00Príloha
09.01.2020ZpS-29/2020Darovacia zmluvafinančný darŠtiglicová Alexandra100,00Príloha
10.01.2020ZpS-29-001/2020Darovacia zmluvafinančný darGergelyová Melánia50,00Príloha
22.01.2020ZpS-29-002/2020Darovacia zmluvafinančný darProf.PhDr. Dobrotková Marta CSc.100,00Príloha
19.05.2020ZpS-29-003/2020Darovacia zmluvatelevízorEduard Hlaď, Hospodárska 84, Trnava100,00Príloha
19.05.2020ZpS-29-004/2020Darovacia zmluvaochranný štít na tvár 5 ksSPy Občianske združenie,Sibírska 1599/21,83021 Bratislava, IČO:484126270,00Príloha
18.06.2020ZpS-132/2020Zmluva o servise zabezpečaenie služieb OUTSOURCINGU v oblasti technického a systémovéh servisu na výpočtovej technike ( osobné počítače, tlalčiarne a počítačovej sietiDELTANET s.r.o., V.Clementisa 13, 917 00 Trnava 0,00Príloha
03.07.2020ZpS-29-005/2020Darovacia zmluvafinančný darJaroslav Uman, Ul. Gen.Goliána 6021/54, 917 02 Trnava 21000,00Príloha
08.12.2020ZpS-17/2020Dodatok k zmluveOdber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu zo dňa 11.01.2016BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o. Pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01 Hlohovec, &ićo. 340966980,00Príloha
15.12.2020ZpS-16-007/2020Dodatok k zmluvePoskytnutie verejných služieb t.č.0917682462Orange Slovensko,a,s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356972700,00Príloha
15.12.2020ZpS-16-008/2020Dodatok k zmluvePoskytnutie verejných služieb t.č.0917882189Orange Slovensko,a,s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356972700,00Príloha
15.12.2020ZpS-16-009/2020Dodatok k zmluvePoskytnutie verejných služieb t.č.0917882202Orange Slovensko,a,s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356972700,00Príloha
15.12.2020ZpS-16-010/2020Dodatok k zmluvePoskytnutie verejných služieb t.č.0917882220Orange Slovensko,a,s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356972700,00Príloha
16.12.2020ZpS-16-011/2020Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických kominkačných služiebGHS Mobile, spol. s.r.o.Orange Slovensko,a,s, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356972700,00Príloha
22.12.2020ZpS- 29-006/2020Darovacia zmluvafinančný dar MUDr. Danka Greková - fyzická osoba150,00Príloha
22.02.2021ZpS-81/2021Darovacia zmluva č. 1finančný dar Galová Drahomíra, 900 86 Jablonec č. 1777300,00Príloha
23.02.2021Zp -82/2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.16/2021Projekt: Masáž pre zdravie, za účelom: ochrana a podpora zdravia. Finančný príspevok je účelovo viazaný.Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:318186252161,30Príloha
18.05.2021ZpS-98/2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20210146Projekt: Terapeutická záhrada Nadácia Henkel Slovensko, Záhradnícka 263/91, 82108 Bratislava, IČO:42414512500,00Príloha
04.06.2021ZpS-120/2021Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivostiPríloha č. 1ADOS ADOSKA, s.r.o. Kapitulská 13, 917 00 Trnava IČO:366518260,00Príloha
14.06.2021ZpS-104-002/2021Dohoda o ukončení zmluvyo poskytovaní služieb BOZP,POIng.Ladislav Billik- ABP Timravy 3359/36, Hlohovec, IČO: 403770080,00Príloha
15.06.2021ZpS-121/2021Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/06/2021 o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej službyFIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 02 Trnava, IČO:514303470,00Príloha
12.08.2021ZpS-81-001/2021Darovacia zmluva č. 2finančný darTZMO Slovakia s.r.o., Diľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127300,00Príloha
27.09.2021ZpS-81-002/2021Darovacia zmluva č. 3TelevízorViktor Dutko, Ružová 55/A, Ivanka pri Dunaji189,00Príloha
12.10.2021ZpS-81-003/2021Darovacia zmluva č. 4TelevízorGajarská Dáša, Záhumenická 426/26, Jaslovské Bohunice100,00Príloha
13.10.2021ZpS-81-004/2021Darovacia zmluva č. 5finančný darTZMO Slovakia s.r.o., Diľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127300,00Príloha
27.10.2021ZpS-81-005/2021Darovacia zmluva č. 6finančný darSlovenské elektrárne, a.s., 1000,00Príloha
03.11.2021ZpS-81-006/2021Darovacia zmluva č. 7TelevízorLidl Slovenská republika, v.o.s.1087,42Príloha
04.11.2021ZpS-89-007/2021Zmluva na výkon zdravotného dohľadu
( "pracovná zdravotná služba" PZS) pre zamestnancov
Dodatok o zmene paušálnej odmenyMG PZS, s.r.o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad, IČO: 3629714323,88 Príloha
08.11.2021ZpS-144-000/2021Zmluva o serviseZabezpečenie služieb OUTSOURCINGU v oblasti technickéh a systémového servisu na výpočtovej technikeMatej Košec - PC doma.sk, Šafárikova 28, 90301 Senec, IČO: 540743710,00Príloha
16.11.2021ZpS-81-007/2021Darovacia zmluva č. 8finančný dar Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 360, IČO:35946024500,00Príloha
01.12.2021ZpS-81-008/2021Darovacia zmluva č. 9finančný dar MUDr. Danka Greková - fyzická osoba100,00Príloha
02.12.2021ZpS-81-009/2021Darovacia zmluva č. 10TelevízorLucia Belicová, Hlavná Jaslovce 74, 919 30 Jaslovské Bohunice, fyzická osoba100,00Príloha
10.12.2021ZpS-81-010/2021Darovacia zmluva č. 11Televízor 3 ksAlza,cz a,s, Habjivciva 1522/53,170 00 Praha 7,ČR, IČ:27082440686,31Príloha
22.12.2021ZpS-81-011/2021Darovacia zmluva č. 12finančný darGalová Drahomíra, č. 177, 90086 Jablonec, fyzická osoba 300,00Príloha
09.02.2022ZpS-96/2022Darovacia zmluva č. 1TelevízorDurínová Jarmila, 919 09 Šelpice 91100,00Príloha
09.02.2022ZpS-96-001/2022Darovacia zmluva č. 2finančný dar TZMO Slovakia s.r.o., Diľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127240,00Príloha
08.03.2022ZpS-96-002/2022Darovacia zmluva č. 3TelevízorIng. Jana Žemlová, Radarová 12, 821 02 Bratislava200,00Príloha
31.03.2022ZpS-118-000/2022Zmluva o serviseZmluva o serviseXtraNet Piešťany s.r.o. Záhradná 6, 921 01 Piešťany, IČO: 368368260,00Príloha
31.03.2022ZpS-96-003/2022Darovacia zmluva č. 4Pomôcka na polohovanie telaMončeková Martina
fyzická osoba
30,00Príloha
31.03.2022ZpS-96-004/2022Darovacia zmluva č. 5Invalidný vozíkRastislav Bereš
fyzická osoba
100,00Príloha
16.05.2022ZpS-85-002/2022Dodatok č. 2k Zmluve č. OcÚ- 2016/00340-00577 o zverení majetku obce jaslovské Bohunice so správyObec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10, 91930 Jaslovské Bohunice, IČO: 003126145213,71Dodatok 2 k Zmluve č. OCÚ-2016 00340-00577 o zverení majetku o
24.05.2022ZpS-96-005/2022Darovacia zmluva č. 6finančný dar TZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127250,00Darovacia zmluva č. 6
31.05.2022ZpS-96-006/2022Darovacia zmluva č. 7finančný dar Ing. Tibor Stanko
fyzická osoba
1000,00Darovacia zmluva č. 7
08.06.2022ZpS-138-000/2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 95022022finančný príspevok Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava IČO: 31818625700,00Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 95022022
30.06.2022ZpS-139-000/2022Zmluva o poskytnutí stravovacích služiebStrava pre klientovDORA Gastro Slovakia, a.s. Pekárska 23, 91701 Trnava IČO: 439511210,00Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
24.08.2022ZpS-96-007/2022Darovacia zmluva č. 8finančný dar TZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127210,00Darovacia zmluva č. 8
12.09.2022ZpS-96-008/2022Darovacia zmluva č. 9finančný dar JUDR. Janka Dunajská
fyzická osoba
200,00Darovacia zmluva č. 9
26.09.2022ZpS-155-000/2022Dohoda číslo: 22/08/054/38Národný projekt "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2UPSVaR Trnava, J. Bottu4, 917 01 Trnava, IČO:307945363842,80Dohoda UPSVaR
02.11.2022ZpS-167-000/2022Dohoda o zabezpečení odbornej praxeOdborná prax žiačka Chudá Laura 3.ročníka 4 hodiny týždenne v piatokStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava, IČO:318254510,00Dohoda o zabezpeční odbornej praxe
02.11.2022ZpS-96-009/2022Darovacia zmluva č. 10finančný dar TZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127200,00Darovacia zmluva č. 10
14.11.2022ZpS-167-001/2022Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentaOdborná prax žiačky Bc. Katarína MasárováUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave0,00Dohoda o zabezpeční odbornej praxe študenta
16.11.2022ZpS-96-010/2022Darovacia zmluva č. 11televízorMichaela Nováková
fyzická osoba
100,00Darovacia zmluva č. 11
25.11.2022ZpS-96-011/2022Darovacia zmluva č. 12finančný dar Neoralová Alžbeta fyzická osoba200,00Darovacia zmluva č. 12
22.12.2022ZpS-96-012/2022Darovacia zmluva č. 13finančný dar TANEX, spol. s r.o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava, IČO: 18048871300,00Darovacia zmluva č. 13
31.01.2023ZpS-92-000/2023Darovacia zmluva č. 1televízorMartina Upohlavová
fyzická osoba
60,00Darovacia zmluva č. 1 2023
14.02.2023ZpS-92-001/2023Darovacia zmluva č. 2finančný dar TZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127260,00Darovacia zmluva č. 2 2023
05.05.2023ZpS-67-014/2023Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služiebtelefón č. 0918 698 394Orange Slovensko,a,s, IČO: 356972700,00Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
05.05.2023ZpS-67-015/2023Dodatok k Zmluve o poskyt. verejne dostupných služiebaktivácia tel. programu Go Biznis Orange Slovensko,a,s, IČO: 3569727022,00Dodatok K Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
10.05.2023ZpS-92-002/2023Darovacia zmluva č. 3finančný darTZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127260,00Darovacia zmluva č. 3 2023
11.05.2023ZpS-102-000/2023Dohoda o vzájomnej spolupráciodborná prax študentovFakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius, Fučíkova ul.č. 269, 925 21 Sládkovičovo0,00Dohoda o vzájomnej spolupráci
24.05.2023ZpS-92-003/2023Darovacia zmluva č. 4finančný darTZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36546127100,00Darovacia zmluva č. 4 2023
07.06.2023ZpS-104-000/2023Poistná zmluvaMoje podnikanie - Hnuteľné veci, veci zamestnancov, BudovaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 9,81109 Bratislava SR, IČO:00151700870,73Poistná zmluva Allianz
29.06.2023ZpS-92-004/2023Darovacia zmluva č. 5vecný dar - kávovarZuzana Jablonková - fyzická osoba300,00Darovacia zmluva č. 5 2023
07.07.2023ZpS-105-000/2023Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Zmluva č. 2023/ORG/R/V/TT/0360Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901700,00Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 2023
13.10.2023ZpS-85-003/2023Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentaOdborná prax žiačka Ilona Tarabíková 2.ročníka 42 hodínStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava, IČO:318254510,00Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
11.12.2023ZpS-85-004/2023Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentaOdborná prax žiačka Ilona Tarabíková 2.ročníka 60 hodínStredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava, IČO:318254510,00Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 004
13.12.2023ZpS-92-005/2023Darovacia zmluva č. 6finančný dar JUDr. Janka Dunajská - fyzická osoba150,00Darovacia zmluva č. 6
14.12.2023ZpS-92-006/2023Darovacia zmluva č. 7finančný darNeoralová Alžbeta - fyzická osoba200,00Darovacia zmluva č. 7
19.12.2023ZpS-92-007/2023Darovacia zmluva č. 8finančný darHudecová Viera - fyzická osoba200,00Darovacia zmluva č. 8
21.12.2023ZpS-92-008/2023Darovacia zmluva č. 9finančný darHeriban Igor - fyzická osoba100,00Darovacia zmluva č. 9
06.02.2024ZpS-90-001/2024Darovacia zmluva č. 1Projektor WANBO T6 MAXObčianske združenie Naše Záblatie
Záblátská 68/7, 911 05 Trenčín
IČO: 50691953
257,00Darovacia zmluva 1 2024
26.03.2024ZpS-90-002/2024Darovacia zmluva č. 2finančný darAnna Benovičová - fyzická osoba50,00Darovacia zmluva 2 2024
02.04.2024ZpS-90-003/2024Darovacia zmluva č. 3finančný darAnna Benovičová - fyzická osoba100,00Darovacia zmluva 3 2024
02.04.2024ZpS-101-003/2024Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajovZmluva č. ZO/224TTZ30338-1Osobný údaj.sk - TT, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť
Staré Mesto 040 01
IČO: 54142709
0,00Zmluva o zabezpeceni vykonu cinnosti zodpovednej osoby
02.04.2024ZpS-102-002/2024Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľaZmluva č. ZO/2024WBS30338-2Osobný údaj.sk - WEB, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice - Staré Mesto
IČO: 52695352
0,00Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri
08.04.2024ZpS-90-004/2024Darovacia zmluva č. 4finančný darKristína Krajčovičová - fyzická osoba403,00Darovacia zmluva 4 2024