Žiaci ZUŠ Jaslovské Bohunice prišli potešiť našich klientov