Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa: Zariadenie pre seniorov BOHUNKA Hlavná Bohunice 1/70 919 30 Jaslovské Bohunice v zastúpení: PhDr. Martina Valková riaditeľka IČO: 42404631 DIČ: 2120107660 Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Zariadenie pre seniorov BOHUNKA Jaslovské Bohunice je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/18263