• Opatrovateľka

Opatrovateľ/ ka v zariadení pre seniorov

Do nášho tímu hľadáme novú posilu.

Dvojzmenný pracovný čas : 6.00-18.00 hod a 18.00 – 6.00 hod.

Mzda podľa 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov : 751,50€

Požadované vzdelanie :

Stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotník – ošetrovateľské a opatrovateľské práce

× alebo

Stredné odborné vzdelanie v odbore opatrovat. starostlivosť v zariad.soc.star.a v zdrav.zar./ŠP/

× alebo

Stredné odborné vzdelanie v odbore opatrovateľka

× alebo

Absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania v rozsahu minimálne 220 hodín.

Práca v peknom zariadení, klimatizácia, príjemný kolektív, týždeň dovolenky navyše, príspevok na stravu. V blízkosti zariadenia pre seniorov je možnosť ubytovania.

Bližšie informácie : email : riaditel.bohunka@jaslovske-bohunice.sk alebo na  tel.č. : 0917682462.