Identifikácia verejného obstarávateľa:
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA
Hlavná Bohunice 1/70
919 30 Jaslovské Bohunice

v zastúpení: PhDr. Martina Valková
riaditeľka

IČO: 42404631

DIČ: 2120107660

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Zariadenie pre seniorov BOHUNKA Jaslovské Bohunice je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/18263