Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy, ekonomicky oprávnené náklady, finančný príspevok na prevádzku

RokPriemerné bežne výdavky
Priemerné skutočné dosiahnuté príjmyJednotka výkonuPočetPriíjem z finančného príspevku (§78a)EON na jednotku výkonuFinančný príspevok na prevádzku sociálnej služby
2016295 687,59 €125 639,84 €lôžko/mesiac30 (miest)106 657,76 €821,35 €472,35 €
2017339 267,86 €164 943,67 €lôžko/mesiac30 (miest)115 200,00 €942,41 €484,23 €
2018373 289,19 €176 820,89 €lôžko/mesiac30 (miest)149 814,00 €1036,91 €545,75 €
2019482 247,98 €242 581,48 €lôžko/mesiac
38 (miest)201 600,00 €1 057,56 €525,58 €
2020537 212,10 €254 750,98 €lôžko/mesiac38 (miest)245 232,00 €1 178,10 €619,44 €