Meno priezvisko Dátum podania
Muži
Mačura 26.7.2021
Borik 24.8.2021
Privoznik 27.9.2021
Ženy..
Jankovičová26.7.2021
Grisová 3.9.2021