Meno priezvisko Dátum podania
Muži
Mačura 26.7.2021
Ženy
Opicová 20.7.2021
Jankovičová26.7.2021