Meno priezvisko Dátum podania
Muži
Horváth 9.11.2022
Nádaský 22.12.2022
Ženy..
Hattyarová2.11.2022
Kokavcová 30.11.2022
Mareková 2.12.2022
Nádaská 22.12.2022
Sýkorová25.1.2023