AdresaHlavná Bohunice 1/70, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO42404631
DIČ2120107660
Číslo účtu1951454002/5600 Prima Banka, a.s., IBAN SK13 5600 0000 0019 5145 4002
Telefonický kontakt0917 682 462 – riaditeľka PhDr. Martina Valková
0917 882 202 - Sociálny pracovník Mgr. Valéria Chorvatovičová
0917 882 220 - zdravotno opatrovateľský úsek
Telefonovať:Po - Pia: 7,30 - 15,30 hod.
Emailbohunka@jaslovske-bohunice.sk