Základné vybavenie izieb je nasledujúce: stále elektricky polohovateľné lôžko pre ubytovaného s antidekubitným matracom, s hrazdou a hrazdičkou, nočný stolík pre každého  klienta, spoločný stôl v každej izbe, stolička pre každého klienta, skriňa pre každého klienta, stolová lampička  pre každého klienta,  nádoba na odpadky, vankúš, paplón, posteľná bielizeň, uterák a osuška pre každého ubytovaného.

Zariadenie disponuje 11 – timi  troj lôžkovými izbami,   vybavených bezbariérovou toaletou a sprchovacím kútom,  1 – dvojlôžkovou izbou s umývadlom, 1 – dvojlôžkovou izbou s toaletou a sprchovacím kútom, 1 – jedo lôžkovou izbou s umývadlom.  Pre imobilných klientov je vybudovaná kúpeľňa s  kúpacím  kreslom .

V rámci reprofilizácie budovy ZpS Bohunka disponuje 2 – mi dvojlôžkovými izbami pre účely karantény infekčných ochorení.

V exteriéri je vybudovaný altánok na voľnočasové aktivity s lavičkami, stolmi. V parčíku je oddychová  zóna  s kvetinovou výsadbou a ozdobnými kríkmi pre príjemné prostredie klientov, ako aj ich rodinných príslušníkov.

Priestor na parkovanie motorových vozidiel je pred budovou ZpS Bohunka..