Žiaci ZUŠ Jaslovské Bohunice prišli potešiť našich klientov 2016